Lengenbachite from the Kochkovskoe gold deposit (Zabaykalsky Krai)

G.I. Shvedov, O.Yu. Perflova, S.A. Mavrinskaya, S.A. Silyanov, B.M. Lobastov

MINERALOGY № 4 2019