Kukharenkoite-(Ce) and its mineral assemblage in pegmatites of the Vishnevye Mountains (South Urals)

V.I. Popova, M.A. Rassomakhin, V. . Popov, A.M. Kuznetsov, S.M. Lebedeva

MINERALOGY №3 2021