Jonassonite from the Belogorskoe iron deposit (Sikhote-Alin)

E.V. Perevoznikova, V.T. Kazachenko, P.P. Safronov

MINERALOGY № 3 2022