Mineralogy of apatite-aegirine-mesoperthite pegmatites of mine no. 243 Of the ilmeny state reserve (South Ural)

E.P. Makagonov, S.А. Repina, M.A. Rassomahin

MINERALOGY 2 2023