Minerals of sodalite-cancrinite pegmatites from the Vishnevogorsk miaskite massive, South Urals

T.P. Nishanbaev, M.A. Rassomahin, I.A. Blinov, V.I. Popova

UDК 549.6

МINERALOGY № 3 2016