Issue 2, 2023

 

View or download the full issue pdf (Russian)
Contents

MINERALS AND MINERAL ASSEMBLAGES

Mineralogy of apatite-aegirine-mesoperthite pegmatites of mine no. 243 Of the ilmeny state reserve (South Ural)

E.P. Makagonov, S.А. Repina, M.A. Rassomahin
Abstract
Mineralogy of copper slags from the Sysert iron-working plant

Yu.V. Erokhin, V.S. Ponomarev, A.V. Zakharov, L.V. Leonova
Abstract

Ca oxalates in lichen genus Cladonia on the dumps of the Sugur copper deposit (South Urals)

E.E. Artemenko, M.A. Rassomakhin, P.V. Khvorov, K.A. Filipрova

Abstract

ORES OF MINERAL DEPOSITS

Mineral forms of tungsten at the Porokhovskoe and Yugo-Konevskoe deposits (South Urals)

D.A. Rogov, E.V. Belogub, K.A. Novoselov, M.A. Rassomakhin, R.R. Irmakov, A.E. Chugaev

Abstract

BRIEF REPORTS

Polyakov log coarse garnet occurrence in the South Urals

V.A. Popov, M.A. Rassomakhin, S.V. Kolisnichenko

Abstract